Be[com]ing Dutch logo
Becoming Dutch
Becoming Dutch
Van Abbemuseum
TIJDLIJN
INTRODUCTIE
CONTACT
WOORDENBOEK
  Site Map
ENGLISH
De Be[com]ing Dutch website verandert voortdurend. U kunt op de hoogte blijven door inschrijving voor de nieuwsbrief.
Click to view
  EVENTS TIMELINE

Mondriaan Foundation Logo
Be[com]ing Dutch is uitgeroepen door de Mondriaan Stichting als winnaar van de 'Stimuleringsprijs voor Culturele Diversiteit'

Stichting Doen Banner
Met steun van Stichting DOEN

Culture Programme of the European Union
Met steun van het Cultuur Programma van de Europese Unie.

Introductie

Be[com]ing DutchBe[com]ing Dutch is een tweejarig project dat zowel binnen als buiten het Van Abbemuseum wordt ontwikkeld, en dat bestaat uit debatten, leesgroepen, kunstenaarsprojecten, tentoonstellingen, cursussen en vormen van collectieve participatie en productie.

Vragen over culturele identiteit en normatieve 'nationale' waarden worden steeds meer een kwestie in de politieke en culturele debatten. Be[com]ing Dutch vraagt zich af of de kunst alternatieve voorbeelden zou kunnen bieden om na te denken over een hedendaagse samenleving. Be[com]ing Dutch streeft ernaar onze ideeën over culturele identiteit te ondervragen en de processen van in- en uitsluiting in de huidige tijd te onderzoeken.

Eind januari 2007 is het project Be[com]ing Dutch gelanceerd in het Van Abbemuseum met The Gatherings, een weekend met gesprekken, debatten, kunstprojecten en presentaties (de volledige teksten hiervan zullen tijdens de zomer op de website worden geplaatst). Tot en met november 2008 zullen er verschillende samenwerkingsprojecten lopen met onze partners (zie tijdlijn). In de voorbije maanden is Be[com]ing Dutch regionaal, nationaal en internationaal aan een breed scala van interdisciplinaire toehoorders en toeschouwers gepresenteerd en is er gedebatteerd, o.a. academici, kunstenaars en maatschappelijke deelnemers hebben zich gemengd in deze discussie. Deze open conversatie duurt voort.

Uiteindelijk zal het resulteren in een intensieve, 3 weken durende internationale Eindhoven Caucus van 9 november t/m 6 december 2007. In de eindfase zal in mei 2008 in het Van Abbemuseum een grootschalige tentoonstelling plaatsvinden van nieuwe in opdracht gemaakte werken en in november 2008 zal er een publicatie verschijnen.

Deze zomer is Be[com]ing Dutch onderdeel van de serie documentaire tentoonstellingen van het museum als uitbreiding van het Living Archive. De Be[com]ing Dutch opstelling in de Nieuwbouw is de plek waar bezoekers alle projecten die tot nog toe hebben plaatsgevonden kunnen volgen en onze voortgaande ontwikkelingen kunnen traceren. Deze website is de plaats waar we u uitnodigen om uw ideeën en uw mening in te brengen.

Be[com]ing Dutch - Partners • BAK basis voor actuele kunst [Utrecht] - Als een 'verlenging' van het Nederlandse Paviljoen op de Biennale van Venetie, organiseert BAK een serie van lezingen, seminars en discussies getiteld Citizens and Subjects: Practices and Debates. Deze activiteiten sluiten aan bij Be[com]ing Dutch en National (Re)presentation, een reeks van bijeenkomsten georganiseerd door Witte de With in relatie tot het Duitse Paviljoen. www.bak-utrecht.nl
 • WdW - Als onderdeel van een een samenwerking met BAK en het Van Abbemuseum en als een kritische reactie op de Biennale van Venetie, organiseert Witte de With elke donderdag in Oktober vier avonddiscussies over het onderwerp 'nationaliteit' en de relatie tot hedendaagse culturele productie. www.wdw.nl
 • Gate Archive [Eindhoven] - De bronnen van de Gate Collectie zullen worden gecatalogiseerd en geïntegreerd in de bibliotheek van het Van Abbemuseum en zullen de basis vormen van een serie doorgaande kritische projecten.www.gatefoundation.nl
 • Kosmose [Eindhoven] - Centrum van expertise voor Culturele Diversiteit.www.kosmose.nl
 • The New Museum of Contemporary Art [New York] organiseert een langlopend onderzoek naar ideeën van de buurt genaamd The Museum as Hub met partners Townhouse Gallery [Cairo], Insa Art Space [Seoul], Museum Tamayo Arte Contemporaneo [Mexico City], en het Van Abbemuseum [Eindhoven].www.newmuseum.org
 • Stichting InterArt [Arnhem] - zal een langlopend samenwerkingsproject Creative Citizens organiseren dat zich richt op de cultureel diverse burgers van Eindhoven.www.stichtinginterart.nl
 • KKH [Stockholm] - www.kkh.se
 • NSF [Cork] - www.nationalsculpturefactory.com
 • Public Preparation [Tallinn]


In 2006 is het Van Abbemuseum voor zijn plan Be[com]ing Dutch door de Mondriaan Stichting uitgeroepen tot winnaar van de Stimuleringsprijs voor Culturele Diversiteit. In totaal zijn negen plannen ingediend door dertien instellingen. Het project van het Van Abbemuseum zal zich concentreren op Eindhoven en de regio als een plaats waar multiculturalisme op alledaagse basis wordt beoefend.

Be[com]ing Dutch - Creatief team:

Be[com]ing Dutch is ontwikkeld door Charles Esche en Annie Fletcher en anderen in en buiten het Van Abbemuseum. Het project heeft partnerschappen met BAK [Utrecht], New Museum of Contemporary Art [New York], Goldsmiths College [Londen], Kosmose [Eindhoven] en Stichting Interart [Arnhem].