Be[com]ing Dutch logo
Becoming Dutch
Becoming Dutch
Van Abbemuseum
TIJDLIJN
INTRODUCTIE
CONTACT
WOORDENBOEK
  Site Map
ENGLISH

Eindhoven Caucus November 9 NOV - 6 DEC 07

Van 9 November t/m 6 December hebben we in het Van Abbemuseum de Eindhoven Caucus georganiseerd. Hier op deze website willen we graag een overzicht geven door middel van onder andere video’s en foto’s van datgene dat zich heeft afgespeeld tijdens de vier weken dat de Caucus duurde. In de toekomst zullen we deze plek blijven updaten met nieuwe ideeen en uitwerkingen.

Een ‘caucus’ is gewoonlijk een bijeenkomst van politici, die besluiten nemen over het toekomstige beleid. De bedoeling van de Eindhoven Caucus was om de discursieve omgeving binnen de stad te stimuleren en de mogelijkheid te scheppen voor onze ambitie: de kunst moet zich mengen in het maatschappelijk leven en het politieke denken.

Het programma bestond uit een serie workshops, filmvertoningen en discussies op de weekdagen voor de genodigde deelnemers aan de Eindhoven Caucus, en tijdens ieder weekend een serie voordrachten en discussies die toegankelijk is voor zowel deze deelnemers als voor een breder publiek. Medewerking zal o.a. worden verleend door een breed scala van theoretici zoals Rosi Braidotti, Homi K. Bhabha, Galit Eilat, Boris Groys, Chantal Mouffe, Nikos Papastergiadis, Paul Scheffer, Shepherd Steiner, Gayatri Chakravorty Spivak, Gerald Raunig, en inspirerende kunstenaars, schrijvers en culturele producers zoals Yael Bartana, Abdelkader Benali, Igor Dobričić, Sarah Pierce, Bik Van der Pol, Renee Ridgway, Artur Žmijewski, Phil Collins, Agung Kurniawan en vele anderen.

Centrale paradoxen van de CAUCUS waaromheen het programma werd ontwikkeld, zijn:
  • De heropleving van nationalisme versus de realiteit van globalisering en migratie. Hoe kan de kunst zich een weg uit deze tweedeling verbeelden?
  • De wederopkomst van religie als de dominante culturele identiteitsaanduider versus de seculaire globalisering van het kapitaal. Hoe kan de kunst in deze tijd identiteit op een andere wijze uitbeelden?
  • De autonomie van de kunst versus het gebruik ervan (kritisch, economisch en maatschappelijk)
  • Hoe kan een museum verandering teweegbrengen in een provinciestad (Eindhoven).
  • Kan de kunst de politiek veranderen, bepaalt de politiek de kunst?