Be[com]ing Dutch logo
Becoming Dutch
Becoming Dutch
Van Abbemuseum
TIJDLIJN
INTRODUCTIE
CONTACT
WOORDENBOEK
  Site Map
ENGLISH
Back to timeline

Translocal Express
Jubilee Edition
21-23 FEB 2008

Translocal Express. Jubilee Edition is een vervolg van de Public Preparation activiteiten die georganiseerd worden in samenwerking met het Van Abbemuseum als onderdeel van Be[com]ing Dutch. De 3-daagse bijeenkomst zal de groeiende nationalistische tendens kritisch analyseren. Aandacht krijgen vooral de kwetsbare nieuwe Europese landen en de houding van de Europese Unie ten opzichte van post-koloniale theorie en het idee van nationalisme. Kunstenaars in het bijzonder houden zichzelf bezig in hun werk met het in kaart brengen, discussieren en analyseren van gegevens zoals nationale identiteit, de multiculturele samenleving en de problemen die migratie met zich mee brengt. Translocal Express, Jubilee Edition probeert alternatieve manieren aan te dragen om na te denken over een mogelijke samenleving in een tijd van globalisatie om zo een ander perspectief te bieden voor beperkte nationalistische denkbeelden.

www.publicpreparation.org