Be[com]ing Dutch logo
Becoming Dutch
Becoming Dutch
Van Abbemuseum
TIJDLIJN
INTRODUCTIE
CONTACT
WOORDENBOEK
  Site Map
ENGLISH

BAK: Citizens and Subjects: Practices and Debates
Keuze Menu

Line
Link Introductie
Link Programma
Link WdW
Link BAK Utrecht
Link Van Abbemuseum
Back to timeline

BAK: Citizens and Subjects: Practices and Debates
Witte de With: National (Re)presentation
OKT 07 / DEC 07

Gezamenlijke betrokkenheid bij het culturele, sociale en politieke klimaat in Nederland en daarbuiten, met in het achterhoofd de mogelijke rol die kunstenaars en culturele instellingen kunnen spelen in de ontwikkeling van voorwaarden om met elkaar samen te leven, heeft er tot toe geleid dat vijf culturele en academische instellingen uit Nederland samen hebben gewerkt aan de organisatie van een reeks lezingen, discussies en debatten die dit discours behandelen. De gezamenlijke activiteiten van BAK: Citizens and Subject: Practices and Debates, Utrecht, Universiteit van Utrecht, Witte de With, Rotterdam en Eindhoven Caucus, een onderdeel van Be[com]ing Dutch van het van Abbemuseum, Eindhoven vonden plaats van Oktober tot December 2007. In de toekomst zullen er misschien vervolg projecten plaatsvinden. Onder ‘Programma’ (link to Programma) ziet u wat het programma inhield tijdens deze maanden.