Be[com]ing Dutch logo
Becoming Dutch
Becoming Dutch
Van Abbemuseum
TIJDLIJN
INTRODUCTIE
CONTACT
WOORDENBOEK
  Site Map
ENGLISH
Back to timeline

Seminar 'Collecting & Identity'
13 SEP 07

Hierbij nodigen wij u uit deel te nemen aan de aankomende 'interne seminar' Collecting & Identity in het Van Abbemuseum op 13 september. Hierbij wordt de mogelijkheid gecreëerd om te onderzoeken hoe en waarom kunst wordt verzameld in musea van hedendaagse kunst. Daarnaast zal er kritisch gekeken worden naar de invloed van deze musea op de vorming van culturele identiteit.

Hierbij nodigen wij u uit deel te nemen aan de aankomende 'interne seminar' Collecting & Identity in het Van Abbemuseum op 13 september. Hierbij wordt de mogelijkheid gecreóerd om te onderzoeken hoe en waarom kunst wordt verzameld in musea van hedendaagse kunst. Daarnaast zal er kritisch gekeken worden naar de invloed van deze musea op de vorming van culturele identiteit.

De nadruk van deze seminar zal liggen op de beschouwing van de praktijken van musea in het tijdperk van globalisatie en andere ingrijpende moderne culturele ontwikkelingen. Samen met de genodigden (medewerkers van verschillende museum instellingen) zal er een discussie plaatsvinden die fundamentele vragen behandelt.

De gehanteerde taal van de seminar is Engels.

Dit evenement is een samenwerking tussen het Van Abbemuseum and ICN (Instituut Collectie Nederland) en is de eerste in een serie van evenementen en projecten die de gebruikelijke gedachtegang omtrent het ontwikkelen en beheren van museum collecties aan de kaak stelt, als gevolg van actuele debatten en ontwikkelingen in de hedendaagse kunstwereld. Deze beschouwende activiteit kan als onderdeel van de constante aanpak gezien worden, die het Van Abbemuseum al eerder ontwikkeld heeft met betrekking tot de collectie die bekend is onder de naam PLUG IN.

Onderwerpen  • Hoe kan een collectie de moderne maatschappij weerspiegelen, en voor wie in de maatschappij is het bedoeld? Is dat de taak van een collectie; om de diversiteit van de maatschappij weer te geven?
  • Is het van belang dat kunstwerken getoond worden op een manier die trouw is aan de historische en culturele achtergrond?
  • In hoeverre kan een collectie een collectieve culturele identiteit weergeven?
  • Is er een verandering zichtbaar in de rol van conservatoren en restaurateurs en hun relatie met de hantering en representatie van kunst, als gevolg van nieuwe en kritische trends in het maken van tentoonstellingen?
  • Is er een nieuwe visie nodig voor musea met betrekking tot het verzamelen van hedendaagse kunst?

Sprekers

Verschillende hoofdsprekers zijn uitgenodigd om lezingen te geven over het algemene onderwerp Collecting & Identity:

Zdenka Badovinac
Zdenka Badovinac is directrice van het Museum van Moderne Kunst in Ljubljana, Slovenió. Zij zal een presentatie geven over 'The Authentic Interest Of The Museum'. Tussen 1993 en 1997 was ze de afgevaardigde voor Slovenió bij de Biónnale in Venetió. In 2000 werkte Zdenka als gast curator bij De Appel in Amsterdam, waar zij de tentoonstelling 'Unlimited-nl 3' verwezenlijkte.

Deborah Cherry
Deborah Cherry is Professor van Moderne en Hedendaagse kunst aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is op dit moment bezig met het onderzoeken van hedendaagse kunst en de vijf zintuigen, de relatie tussen de zintuigen en het belang dat wordt toegekend aan het visuele, en de afkeer daarvan. De implicaties van postkoloniale, transnationale en diaspora studies zijn ook onderdeel van haar onderzoek.

Simon J. Knell
Simon J. Knell is een culturele historicus van de wetenschap met gespecialiseerde interesses in de interpretatie van materióle cultuur en verzamelen van kunst. Hij is Director of Studies van de Department of Museum Studies aan de University of Leicester.


Programma 13 september 2007

10.30 - 11.00 Ontvangst van sprekers en genodigden
11.00 - 12.30 Interne seminar: Tekst discussie aan de hand van de reader. Verdeling in 4 groepen.
12.30 - 13.30 Lunch
13.30 - 15.30 Korte presentaties van gast sprekers en eind discussie
15.30 - 16.30 Koffiepauze

Inschrijven

We nodigen u uit om deel te nemen in de seminar en kijken uit naar uw bijdrage aan het debat. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u uw deelname bevestigt vóór 31 augustus.

Met vriendelijke groet,

Christiane Berndes
(Collectie Conservator, Van Abbemuseum, Eindhoven)

Annie Fletcher
(Curator van Be[com]ing Dutch, Van Abbemuseum, Eindhoven)

Kerstin Niemann
(Gast curator, Van Abbemuseum, Eindhoven)

IJsbrand Hummelen
(Onderzoeker bij ICN, Amsterdam)

U kunt zich aanmelden via het reserveringsformulier.

* LET OP: Na de bevestiging sturen wij u een kleine reader waarin meer informatie over het onderwerp te vinden is.