Be[com]ing Dutch logo
Be[com]ing Dutch mainpage
Be[com]ing Dutch
Van Abbemuseum
Timeline
Introduction
Dictionary
Contact
  Site Map
Dutch

Eindhoven Caucus
Participants

Jurry EkkelboomLink jekkelboom@tiscali.nl

Ik studeerde wijsbegeerte - met het accent op esthetica en sociale en politieke filosofie - aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en de Rijks Universiteit in Utrecht. Mijn afstudeerscriptie handelde over de mogelijkheidsvoorwaarden van transculturele communicatie vanuit het perspectief van de Amerikaanse filosoof Donald Davidson. Naast wijsbegeerte volgde ik colleges in film- en theaterwetenschappen, literatuurwetenschap, muzieksociologie, en Indonesische taal en cultuurgeschiedenis.

Als journalist heb ik gepubliceerd over het Amerikaans pragmatisme en over de Duitse filosoof Peter Sloterdijk.

Na mijn studie werkte ik gedurende ruim 15 jaar bij verschillende non-gouvernementele mensenrechtenorganisaties op het terrein van asiel en migratie. Voor het Rode Kruis was ik lid van de stuurgroep van PERCO ( Platform for European Red Cross Cooperation on Refugees, Asylum Seekers and Migrants). Bij de Internationale Federatie van het Rode Kruis in Genève participeerde ik in de Think Tank on Promoting Tolerance and Reducing Discrimination.